Đang thực hiện, quý khách vui lòng đợi trong giây lát

Thương hiệu của chúng tôi
Niềm tin của bạn

1. Mục đích thu thập thông tin
➤ Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng để:
- Tư vấn sản phẩm.
- Hỗ trợ khách hàng.
➤ Khi liên hệ, thông tin chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và tên, Email, Địa chỉ, Điện thoại, Nội dung liên hệ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
➤ Thông tin thu thập được chỉ có thể sử dụng trong nội bộ công ty Cổ Phần Hán Vinh và sử dụng theo đúng như mục đích đã đề ra.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
➤ Đối với thông tin, chúng tôi chỉ lưu trữ trên các hệ thống nội bộ trong quá trình hoạt động của công ty hoặc khi thông tin của khách hàng không còn phù hợp với mục đích thu thấp hoặc đến khi khách hàng yêu cầu huỷ những thông tin này.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin khách hàng
➤ Chỉ có ban giám đốc, phòng kinh doanh trực thuộc Công ty Cổ Phần Hán Vinh, bộ phận quản lý thông tin hoặc những cá nhân được ban giám đốc uỷ quyền với điều kiện phải có mật khẩu bảo mật mới có thể tiếp cận được các thông tin này.

5. Địa chỉ đơn vị thu thập thông tin
- Công ty Cổ Phần Hán Vinh
- 84A Hoà Bình, Phường 05, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
- Tel: (028)-3.973.5112 - Fax: (028)-3.973.5113
- Website: hanvinh.com
- Email: sales2@hanvinh.com


6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin
➤ Khách hàng không thể trực tiếp điều chỉnh thông tin trên hệ thống của chúng tôi.
➤ Nếu khách hàng có yêu cầu điều chỉnh, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở trên để được hỗ trợ điều chỉnh khi có sai sót.

7. Cam kết bảo mật thông tin
➤ Chúng tôi không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin chỉ được thu thập qua số điện thoại hoặc email liên hệ đặt mua sản phẩm.
➤ Việc bảo vệ thông tin của quý khách là rất quan trọng, thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật.
➤ Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin khách hàng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác trừ khi có yêu cầu từ các cơ quan chức năng nhà nước.