Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÁN VINH
Trụ sở chính: 84A Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3973 8608; 3973 8609 - Fax: (028) 3973 1609
Email : Info@hanvinh.com
Website: http://www.hanvinh.com

 
 
Phòng kinh doanh :
Điện thoại: (028) 3973 8605 / 06 / 07 
Di động: 090 300 8998                                 .
Email: Sales2@hanvinh.com

  
 
 
Đường dây nóng:
          0168.99.22.333
CHI NHÁNH:
79 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
98 Nguyễn Tri Phương, Chính Gián, Thanh khê, Đà Nẵng.
Điện thoại: (028) 3952 6567; 3952 6568 - Fax: (028) 3952 6569
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 .