Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÁN VINH
Địa chỉ: 84A Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3973 8608; 3973 8609 - Fax: (028) 3973 1609
Email : Info@hanvinh.com
Website: http://www.hanvinh.com
 
 
Phòng kinh doanh :
Điện thoại: (028) 3973 8605 / 06 / 07                                  .
Email: Sales2@hanvinh.com
  
 
 
 
 
 
 

 
Đường dây nóng:
          0168.99.22.333
 

 


 
 


CHI NHÁNH QUẬN 5
Địa chỉ: 79 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3952 6567; 3952 6568 - Fax: (028) 3952 6569
 
 

 
 
CHI NHÁNH MIỀN TRUNG
Địa chỉ: 98 Nguyễn Tri Phương, Chính Gián, Thanh khê, Đà Nẵng.
Điện thoại: 090 300 8998

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 .