Tuyển dụng

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng cho các vị trí sau:
STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Phòng Chi tiết tuyển dụng
1 Nhân viên kinh doanh 2 Phòng Kinh Doanh Xem chi tiết
2 Nhân viên kế toán 2 Phòng Kế toán Xem chi tiết
Tự ứng tuyển
Nếu bạn nhận thấy bản thân có thể gắn bó với công ty chúng tôi nhưng chưa thấy vị trí phù hợp, xin nhấn vào đây để nộp hồ sơ. Chúng tôi xin hoan nghênh và sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.